top of page

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven. ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

In de ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen. Ook zijn er op youtube allerlei informatieve filmpjes te vinden die de verschillende aspecten vanuit de ACT illustreren. Een mooie metafoor is de buschauffeur die, gehinderd door wat zijn passagiers (lees: de gedachten van zijn verstand) allemaal roepen, steeds in hetzelfde rondje blijft rijden. Kijk hier voor een video illustratie. 

bottom of page