top of page

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Gebeurtenissen

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:

- (auto) ongeval of verwonding

- ernstige ziekte

- overval

- mishandeling of getuige van mishandeling / geweld

- (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting

- brand

- natuurramp

- oorlogssituatie

Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:

- verlies van een baan

- verlies van een geliefde

EMDR wordt de laatste jaren ook steeds vaker ingezet bij een negatief zelfbeeld na bijvoorbeeld een pestverleden. 

Klachten

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis, zoals:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis

 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)

 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben

 • sneller geïrriteerd / kort lontje 

 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld

 • somberheid

 • concentratieproblemen

 • onverklaarbare lichamelijke klachten

 • slaapproblemen

 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust

 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Hoe?

Op de website van de Vereniging Emdr Nederland vindt je veel informatie en informatieve filmpjes om te zien hoe een EMDR behandeling eruit kan zien. Klik hier voor meer informatie. 

bottom of page