top of page

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie die mensen helpt om beter om te gaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Door te accepteren wat niet te veranderen is (Acceptance) en stappen te zetten in de richting van dat wat we werkelijk willen doen (Commitment). Lees hier mee over ACT.

mindfulness.jpeg

Mindfulness

Mindfulness heeft niet als doel om je beter te voelen, maar juist om te leren om beter te gaan voelen, om

op te merken welke gedachtes en gevoelens er in het huidige moment zijn. Het is dus ook geen

ontspanningstechniek. Maar door bewust op te merken van de negatieve gevoelens en gedachten,

raak je er minder verstrikt door en ontstaat er meer ruimte om bewust eigen keuzes te maken en om beter

voor jezelf te leren zorgen. Lees hier meer over Mindfulness. 

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Het is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en vervelende gebeurtenissen te verwerken. EMDR wordt niet alleen ingezet bij de behandeling van traumagerelateerde stoornissen, maar kan ook ingezet worden in de behandeling van onder andere angst- en stemmingsstoornissen en een negatief zelfbeeld. 

Lees hier meer over EMDR of  kijk voor meer informatie over EMDR op www.emdr.nl

bottom of page