top of page

Bescherming van je privacy

Vanaf 1 juli 2023 zijn alle zorgverleners in de GGZ verplicht anonieme informatie aan te leveren over de zorgvragen die ze binnen krijgen in de praktijk en welke behandelingen zij geven. Lees hier meer over welke informatie opgevraagd wordt en hoe je hier eventueel bezwaar tegen kunt maken.

Lees hier meer informatie over hoe je privacy van o.a. de gegevens in je dossier is gewaarborgd.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. De Bruijn Psychologie hanteert een privacystatement. 

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Kwaliteitsstatuut

 

bottom of page