top of page

Bescherming van je privacy

Lees hier meer informatie over hoe je privacy van o.a. de gegevens in je dossier is gewaarborgd.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. De Bruijn Psychologie hanteert een privacystatement. 

Iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde GGZ-praktijk is per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. In het statuut worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven.

Kwaliteitsstatuut

bottom of page