top of page

Mindfulness

Mindfulness gaat over meer aanwezig zijn bij je ervaring van dit moment. Het gaat over aandacht hebben voor wat er nu is. In de definitie van mindfulness worden drie aspecten van deze aandacht benoemd die van belang zijn als we mindfulness beoefenen: de aandacht is gericht, in het hier-en-nu en niet (ver)oordelend.

Gerichte aandacht
Gedurende de hele dag wordt onze aandacht getrokken door allerlei prikkels; dingen die we zien, dingen die we horen, dingen die we denken, dingen die we voelen, etc. Je zou kunnen zeggen dat onze aandacht normaal gesproken erg ‘ongericht’ is. We laten ons meevoeren in wat onze aandacht trekt en zijn ons daar meestal niet bewust van. Als we mindfulness beoefenen, brengen we onze aandacht ‘gericht’ ergens naar toe. Dat wil zeggen dat we een bewuste intentie hebben om onze aandacht te richten.

Aandacht in het hier-en-nu
In de mindfulness richten we onze aandacht op het hier-en-nu, op het huidige moment. We richten onze aandacht dus niet op wat er in het verleden is gebeurd of wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren, maar op onze ervaring van dít moment.

Niet (ver)oordelende aandacht
In het oefenen van mindfulness hebben we een open, niet veroordelende houding als we onze aandacht richten op de ervaring van dit moment. Als je oplet, zal je merken dat dit een van de moeilijkste aspecten is van de aandacht die we bij mindfulness oefenen. We zijn nu eenmaal gewend om onze ervaringen direct te beoordelen als ‘fijn’, ‘onaangenaam’, ‘mooi’, ‘lelijk’, ‘goed’, ‘slecht’, etc. Over het algemeen zijn we meer geneigd ons open te stellen voor aangename ervaringen dan voor onaangename ervaringen. In de mindfulness proberen we een open houding te hebben voor onze volledige ervaring zonder onderscheid te maken tussen aangename of onaangename ervaringen. Deze openheid gaat gepaard met een zekere vriendelijkheid en mildheid.

Juist in de zwangerschap kan je merken dat je verstand je heel snel meeneemt naar allerlei gedachten over het verleden (bijvoorbeeld over je eigen opvoeding/jeugd) of juist naar de toekomst (over de naderende bevalling of het ouderschap). Zeker wanneer je een eerdere nare of zelfs traumatische ervaring hebt gehad rondom een vorige zwangerschap of bevalling, kan je bij een volgende zwangerschap extra last hebben van een verstand dat allerlei angstige doemscenario's voorschotelt. Je kan snel verstrikt raken in deze gedachten met angstige of sombere gevoelens tot gevolg. Mindfulness kan je helpen om je aandacht heel bewust te richten in het hier en nu en om met meer afstand te kijken naar al deze pieker gedachtes van je verstand. Om minder snel te oordelen en milder te worden voor jezelf. En om meer open te staan voor andere, meer positieve ervaringen van je huidige zwangerschap, zodat je wat vaker kan genieten. 

Voor meer informatie en voorbeeld meditaties zie website van Vereniging voor Mindfulness. 

bottom of page